Hiển thị

17:13 - 13/11/2018

Giá trị cốt lõi

Lịch sử Đất Xanh Miền Bắc là lịch sử tiến bộ của thị trường BĐS Miền Bắc. Sứ mệnh của Đất Xanh Miền Bắc là tiên phong trong cuộc cách mạng hành...

Xem thêm

17:10 - 13/11/2018

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Sứ mệnh của Đất Xanh Miền Bắc là tiên phong trong cuộc cách mạng hành vi mua bán BĐS là thước đo cao nhất là sự tin cậy từ khách hàng. Đất Xanh Miền Bắc...

Xem thêm

17:05 - 13/11/2018

Công ty cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền...

ông ty cổ phần Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, thành viên của Tập đoàn Đất Xanh (Dat Xanh Group) là thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Việt...

Xem thêm